Skip to main content

Školení techniků v Kácově

Kácov, Česká Republika 23.-25.5.2023

V květnu uvítal kácovský výrobní závod firmy Foliant opět techniky z celého světa, kteří se přijeli proškolit v instalaci, provozu, údržbě a servisu strojů. Technická školení hrají v prodeji strojů klíčovou roli, protože poskytují distributorům znalosti a dovednosti potřebné k efektivní prezentaci strojů zákazníkům a k poskytování kvalitní technické podpory v průběhu celého procesu.