Print 19

Chicago, USA
čtvrtek, 03 říjen 2019 - sobota, 05 říjen 2019

Print 19

Tradiční polygrafický veltrh v USA se koná ve dnech 3. až 5. Října. Foliant bude zastoupen společností Graphco se strojem Foliant Vega 400A.