Skip to main content

Naše reakce na COVID-19

27.03.20

Naše reakce na COVID-19

My ve Foliantu bereme situaci s COVID-19 velmi vážně. Zde jsou některé ze způsobů, jak v této těžké době chráníme naše zaměstnance a zákazníky.

Bezpečnost zaměstnanců Foliant je naší nejvyšší prioritou. Pečlivě jsme dodržovali pokyny zdravotnických úřadů, abychom chránili zdraví a bezpečnost zaměstnanců v kanceláři a výrobě, jakož i našich dodavatelů a přepravců. Posílili jsme úklid v našich provozovnách, distribuovali jsme ochranné pomůcky a obličejové masky a zavedli jsme dezinfekční postřik a kontrolu teploty. Naše prostory umožňují našim zaměstnancům v továrně pracovat s dostatečně velkou vzdáleností mezi sebou a zaměstnanci v kanceláři jsou vyzýváni, aby pracovali z domova nebo přecházeli v kanceláři za dodržení doporučeného sociálního odstupu.

Výroba laminátorů Foliant tím není dotčena a našim zákazníkům poskytujeme obvyklé služby, na které jsou zvyklí. Každý stroj je před odesláním našim zákazníkům dezinfikován.

V tuto chvíli jsme pozastavili většinu cest. To platí pro mezinárodní i vnitrostátní cestování. Abychom podpořili naše zákazníky, zvládli jsme podporu přes videohovory, dnes můžeme nabídnout prodejní školení, technická školení, předvádění strojů a jakoukoli formu technické podpory přes videohovor.